na
Tài liệu sinh hoạt Đảng, đoàn thể tháng 7
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ xã Hồng Dụ tháng 7/1947-7/2022; Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy tóm tắt Lịch sử Đảng bộ, nhằm ôn lại truyền thống cách mạng, xây dựng và phát triển, tổ chức lãnh đạo các phong trào cách mạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương trong 75 năm qua
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2985
Trước & đúng hạn: 2985
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:14/08/2022 03:53:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Xà HỒNG DỤ - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập Ông Nguyễn Đức Tráng

Địa chỉ:  UBND xã Hồng Dụ

Điện thoại:  0912 454 344

Email: vpubndhongthai2011@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 12,036