na
na
Số:27/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã Hồng Dụ năm 2023
Số:28/BC-UBND
Kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn xã Hồng Dụ Quý I, năm 2023
KH-UBND
Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”trên địa bàn xã Hồng Dụ
Số:17/KH-UBND
Duy trì, cải tiến và công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 510
Trước & đúng hạn: 510
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:30/03/2023 20:56:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Xà HỒNG DỤ - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập Ông Nguyễn Đức Tráng

Địa chỉ:  UBND xã Hồng Dụ

Điện thoại:  0912 454 344

Email: vpubndhongthai2011@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 27
Tất cả: 18,189